Nasjonal arrangørstatistikk

Arrangørforum startet i 2016 et samarbeid med Rambøll og Kunnskapsverket om nasjonal kartlegging av arrangørfeltet. Prosjektet varer i første omgang til 2019, men vi håper å fortsette samarbeidet også etter denne prosjektperioden. 

Tirsdag 5. desmeber 2017 ble den første rapporten i samarbeidet lansert på Kulturhuset i Oslo. Rapporten tar for seg musikkåret 2016 og er skrevet på oppdrag av Arrangørforum. Datagrunnlaget er et resultat av et samarbeid mellom Rambøll, som har stått for den tekniske gjennomføringen og Arrangørforum som har formidlet
kontakten til sine medlemmer. Kunnskapsverket (KV) har stått for bearbeiding og analyse av datamaterialet. Musikk er en bransje som har gjennomgått radikale endringer i de siste årene, og konserter/live har blitt en viktigere del av inntektene. Vi håper derfor at denne rapporten kan være med å gi et bidrag til hvordan det står til med musikkbransjen i Norge.  

Last ned Nasjonal arrangørstatistikk 2016