Arrangørforum er et samarbeidsorgan for musikkorganisasjoner som jobber i arrangørfeltet, herunder: Norske Kulturarrangører, Norsk jazzforum, Klassisk, FolkOrg, Norsk Bluesunion, Norsk viseforum, Norske kulturhus og nyMusikk.

Arrangørforum består av

Norske Kulturarrangører

Norske Kulturarrangører (NKA) er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig interesse- og kompetanseorganisasjon for arrangører i kulturfeltet. NKA arbeider for at medlemmene og deres virksomheter er forberedt på og bedre rustet til å håndtere et arrangørfelt og et samfunn i endring. Dette inkluderer å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for arrangørfeltet, og dermed også for et mangfoldig tilbud av levende kunst og kultur i hele landet.

www.konsertarrangor.no

Norske kulturhus

Norske kulturhus ble stiftet i 1997 og er interesseorganisasjonen for norske konsert- og kulturhus med kommunal tilknytning. Med 137 medlemmer over hele landet arbeider vi for bedre rammebetingelser for konsert- og kulturhusene, og synliggjør deres betydning lokalt og nasjonalt.

www.kulturhus.no

FolkOrg

FolkOrg arbeider for folkemusikken og folkedansen i Norge ved å styrke dens rolle og vilkår i samfunnet.

www.folkorg.no

Klassisk

Klassisk er en landsomfattende interesseorganisasjon for konsertarrangører, festivaler og arrangerende ensembler innen den klassiske sjanger. 

www.klassisk.net

Norsk jazzforum

Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet.

www.jazzinorge.no

Norsk Bluesunion

Norsk Bluesunion er en sjangerorganisasjon for bluesklubber og -festivaler samt spillesteder som slutter seg til NBUs formål.

www.norskbluesunion.no

Norsk Viseforum

Norsk Viseforum er en arena og en frivillig interesseorganisasjon for skapende og utøvende visekunstnere, viseklubber og viseinteresserte i Norge og arbeider for å styrke betydningen og vilkårene for viser i Norge.

www.viser.no

nyMusikk

nyMusikk fremmer kunstmusikk og lydkunst gjennom en rekke prosjekter som konserter, foredrag, kunstnermøter, filmvisninger, performance, festivaler og utstillinger.

www.nymusikk.no