Arrangørforum er et samarbeidsorgan for musikkorganisasjoner som jobber i arrangørfeltet, herunder: Norske Kulturarrangører, Norsk jazzforum, Klassisk, FolkOrg, Norske festivaler, Norsk Bluesunion, Norsk viseforum, Norske kulturhus og nyMusikk.

Arrangørforum består av

Norske Kulturarrangører

Norske Kulturarrangører (NKA) er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig interesse- og kompetanseorganisasjon for arrangører i kulturfeltet. NKA arbeider for at medlemmene og deres virksomheter er forberedt på og bedre rustet til å håndtere et arrangørfelt og et samfunn i endring. Dette inkluderer å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for arrangørfeltet, og dermed også for et mangfoldig tilbud av levende kunst og kultur i hele landet.

www.konsertarrangor.no

Norske kulturhus

Norske kulturhus ble stiftet i 1997 og er kulturhusenes egen interesseorganisasjon. Med 130 medlemmer i ryggen arbeider NK daglig for levende kultur der folk bor – fordi kultur bidrar til bedre levekår og visker ut ulikheter. Medlemsbasen strekker seg fra Longyearbyen i nord til Lyngdal i sør, og omtrent hver tredje kommune i landet har i dag et kulturhus som er medlem i NK.

www.kulturhus.no

FolkOrg

FolkOrg arbeider for folkemusikken og folkedansen i Norge ved å styrke dens rolle og vilkår i samfunnet.

www.folkorg.no

Klassisk

Klassisk er en landsomfattende interesseorganisasjon for konsertarrangører, festivaler og arrangerende ensembler innen den klassiske sjanger. 

www.klassisk.net

Norsk jazzforum

Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet.

www.jazzinorge.no

Norsk Bluesunion

Norsk Bluesunion er en sjangerorganisasjon for bluesklubber og -festivaler samt spillesteder som slutter seg til NBUs formål.

www.norskbluesunion.no

Norsk Viseforum

Norsk Viseforum er en arena og en frivillig interesseorganisasjon for skapende og utøvende visekunstnere, viseklubber og viseinteresserte i Norge og arbeider for å styrke betydningen og vilkårene for viser i Norge.

www.viser.no

nyMusikk

nyMusikk fremmer kunstmusikk og lydkunst gjennom en rekke prosjekter som konserter, foredrag, kunstnermøter, filmvisninger, performance, festivaler og utstillinger.

www.nymusikk.no

Norske Festivaler

Norske festivaler er et organ for samarbeid og utvikling av norske festivaler, med sikte på å spre kunnskap om medlemsfestivalene og fremme disse nasjonalt og internasjonalt.

www.norwayfestivals.com