Arrangørforum er et uformelt forum som består av organisasjonene som har konsertarrangører som medlemmer, herunder: Norske Konsertarrangører, Norsk jazzforum, Klassisk, FolkOrg, Norske festivaler, Norsk blues Union, Norsk viseforum, Norsk Kulturhusnettverk og nyMusikk.

#grasrotløftet

Tirsdag 5. desember 2017 lanserte vi forskningsrapporten Nasjonal arrangørstatistikk 2016. En av tre helårsarrangører rapporterer at det stadig blir vanskeligere å drive som arrangør, da rammevilkårene er uforutsigbare og markedet har utviklet seg enormt de siste årene. Derfor lanserte også Arrangørforum kampanjen #grasrotløftet for helårsarrangører for å sikre sunn utvikling i musikkindustriens økosystem. 

Mer om #grasrotløftet

De fire punktene i #grasrotløftet

Mindre administrasjon

Vi trenger forenkling og samkjøring av offentlige krav og byråkrati

Raske, lokale midler

Vi trenger treffsikre, enkle lavterskelordninger med minst mulig byråkrati

Flere lokale samarbeid

Vi tar initiativ til å sette i gang et løft fra lokalt næringsliv for å styrke helårsarrangørene

Betaling etter evne

Vi krever kollektive rammeavtaler for grasrotarrangørene for å sikre norsk musikk på norske scener

Arrangørforum består av

Norske Konsertarrangører

Norske Konsertarrangører (NKA) er landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører og representerer en stadig økende medlemsmasse av over 300 festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus.

www.konsertarrangor.no

Norsk Kulturhusnettverk

Norske kulturhus ble stiftet i 1997 og er kulturhusenes egen interesseorganisasjon. Med 130 medlemmer i ryggen arbeider NK daglig for levende kultur der folk bor – fordi kultur bidrar til bedre levekår og visker ut ulikheter. Medlemsbasen strekker seg fra Longyearbyen i nord til Lyngdal i sør, og omtrent hver tredje kommune i landet har i dag et kulturhus som er medlem i NK.

www.kulturhus.no

FolkOrg

FolkOrg arbeider for folkemusikken og folkedansen i Norge ved å styrke dens rolle og vilkår i samfunnet.

www.folkorg.no

Klassisk

Klassisk er en landsomfattende interesseorganisasjon for konsertarrangører, festivaler og arrangerende ensembler innen den klassiske sjanger. 

www.klassisk.net

Norsk jazzforum

Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet.

www.jazzinorge.no

Norsk bluesunion (NBU)

Norsk Blues Union (NBU) er en sjangerorganisasjon for bluesklubber og -festivaler samt spillesteder som slutter seg til NBUs formål.

www.norskbluesunion.no

Norsk Viseforum

Norsk Viseforum er en arena og en frivillig interesseorganisasjon for skapende og utøvende visekunstnere, viseklubber og viseinteresserte i Norge og arbeider for å styrke betydningen og vilkårene for viser i Norge.

www.viser.no

nyMusikk

nyMusikk fremmer kunstmusikk og lydkunst gjennom en rekke prosjekter som konserter, foredrag, kunstnermøter, filmvisninger, performance, festivaler og utstillinger.

www.nymusikk.no

Norske Festivaler

Norske festivaler er et organ for samarbeid og utvikling av norske festivaler, med sikte på å spre kunnskap om medlemsfestivalene og fremme disse nasjonalt og internasjonalt.

www.norwayfestivals.com